Zmiany w Getbacku

Jeszcze rok temu spółka GetBack mogła wydawać się przodującą na rynku wierzytelności, nabywając kolejne portfele oraz zajmując praktycznie drugie miejsce za Krukiem. Coś po drodze poszło jednak w inną stronę od oczekiwanej i dziś spółka jest niewypłacalna. W kwietniu GetBack nie mógł wykupić obligacji wartych 5,5 mln zł, nie był w stanie wypłacić odsetek od jednej z serii obligacji w wysokości 233 tysięcy zł, a 26 kwietnia poinformował, że nie wykupił w terminie obligacji w wysokości nominalnej 88,3 mln zł.

W poniedziałek, 30 kwietnia spółka powinna opublikować raport roczny, który zobrazuje dokładnie co stało się przyczyną trudności. Handel akcjami jest, póki co od 2 tygodni zawieszony, a dotychczasowe zobowiązania nie są pokrywane. W raporcie bieżącym (54/2018) możemy uzyskać informację o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej GetBacku 27 kwietnia Pani Alicji Kornasiewicz, która nie podała powodów rezygnacji.

Żeby się ratować i zabezpieczyć, GetBack zawarł umowę pożyczki z DNLD Holdings S.a.r.l. na 23,7 mln euro, która ma próg do 25 mln euro. W sobotę, 28 kwietnia spółka informuje: “Wniosek o uruchomienie pożyczki może być złożony od dnia spełnienia się warunku zawieszającego w postaci przekazania przez pożyczkodawcę pisma potwierdzającego pozytywny wynik badania due diligence GetBack do dnia złożenia przez pożyczkodawcę oświadczenia o anulowaniu pożyczki albo 31 lipca 2018”, a także dodaje: “Udostępniona GetBack kwota pożyczki może być pomniejszona o kwoty innego finansowania (zarówno dłużnego jak i polegającego na nabyciu aktywów) udzielonego GetBack przez pożyczkodawcę, wskazane w umowie podmioty z nim powiązane (w tym m.in. fundusze zarządzane przez Abris Capital Partners Ltd) lub inne podmioty wskazane przez pożyczkodawcę. Pożyczka zostanie wypłacona na podstawie złożonego przez GetBack wniosku o uruchomienie w nie więcej niż czterech transzach.”. Pożyczkę zabezpiecza zwykły zastaw i rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, które posiada GetBack oraz rejestrowy na portfelach wierzytelności sekurytyzowanych, których właścicielami są zamknięte fundusze inwestycyjne. Ponadto pożyczkobiorca, w ciągu 5 dni od zawarcia umowy powinien złożyć i wydać DNLD Holdings S.a.r.l. dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w razie kłopotów z pokryciem pożyczki.

Małgorzata Sobotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *