Pracownicze Plany Kapitałowe podpisane w GPW przez Andrzeja Dudę

Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Obowiązywać ona będzie od przyszłego roku i początkowo, od 1 lipca, do ustawy będą musiały się dostosować największe spółki, a potem reszta mniejszych firm zacznie za nimi wcielać plan w życie, ostatecznie do 2021 roku.

Czym dokładnie są Pracownicze Plany Kapitałowe?

 • mają dotyczyć około 11,5 miliona pracowników
 • zapewnią dodatkowe oszczędności dla przyszłych pokoleń na emeryturze
 • jest to system automatycznie przyznawany, ale dobrowolny, co oznacza że można zrezygnować z niego w dowolnym momencie
 • środki zgromadzone będą stanowić prywatną własność uczestników
 • będą dwa rodzaje zawieranych umów w PPK
  • umowa o zarządzaniu PPK (strony: podmiot zatrudniający i instytucja finansowa)
  • umowa o prowadzenie PPK (strony: osoba zatrudniona i instytucja finansowa, czyli przykładowo fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI, fundusz emerytalny PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne czy też zakład ubezpieczeń)
 • wpłata podstawowa wyniesie 2% wynagrodzenia, stanowiąca fundament wymiaru składek i 1,5 % będzie pochodzić od pracodawcy
 • uczestnik PPK, którego dochód będzie niższy lub równy niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, będzie mógł wpłacić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% dochodu
 • pracodawca będzie mógł stworzyć zapis w umowie o zarządzanie PPK wpłatę dodatkową do 2,5%, co oznacza, że będzie przydzielał co najmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4%
 • co łącznie daje dodatkowy przychód na starość w widełkach od 3,5% do 8% wynagrodzenia
 • pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie od 1000 do 1 000 000 zł, kontrola będzie w rękach Państwowej Inspekcji Pracy

Gdzie “powędrują” pieniądze z PPK?

Instytucje finansowe zadbają o to, by zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tak zwanych, funduszach zdefiniowanej daty, stosując specjalistycznie dopasowane polityki umów i uwzględniając różny wiek korzystających z PPK. Fundusze te będą więc funduszami cyklu życia, zapewniającymi racjonalne inwestowanie zgromadzonych środków, przy ograniczonym ryzyku, dostosowanym do poziomu bezpieczeństwa zarządzanych aktywów.

Pieniądze z programu będą mogły być zainwestowane do 30% zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Jednocześnie wynagrodzenia za zarządzanie takim funduszem inwestycyjnym, emerytalnym lub subfunduszem, w którym znajdą się środki PPK, nie będą mogły być wyższe niż 0,5% wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit określono na poziomie do 0,6% wartości aktywów netto instytucji, gdzie ten 0,1% stanowić będzie opłata za osiągniecie wyniku inwestycyjnego

Co mówi o tym prezydent?

“To jest ustawa, która – mam nadzieję – przyniesie dwa zasadnicze skutki. Po pierwsze poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów, tzn. tych, którzy dzisiaj jeszcze cały czas pracują, tych, którzy dziś są jeszcze, można powiedzieć, w kwiecie wieku i w związku z tym gromadzą dzisiaj pieniądze na swoje emerytury. (…) Mam nadzieję, że ten system PPK (…) będzie funkcjonował lepiej, niż to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia”. Prezydent ponadto dodaje, że PPK będzie szansą dla rozbudowania potencjału kapitałowego naszego kraju, a co za tym idzie, wzrośnie PKB i wskaźniki poziomu inwestycji w Polsce.

Czas pokaże, jak sprawdzi się nowy system oszczędzania emerytalnego, jest to niewątpliwie krok w innowacyjność dla Polski i światełko nadziei dla starzejącego się społeczeństwa.

Małgorzata Sobotka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *